Apologetics Central

©2019 by Apologetics Central.

Afrikaans Preke

Plaas gerus preke van julle gemeentes hier dan bespreek ons saam

Oct 7

6 Oktober 2019, Dr. Douw Breed Ek het gebid en nie ontvang nie – die Here is nie planloos nie. As ek regtig in geloof en met groot erns bid en ek ontvang nie wat ek vra nie, hoe verduidelik en verwer