Apologetics Central

©2019 by Apologetics Central.

Afrikaans Apologetiek

Hier gesels ons saam oor Apolgetiek in Afrikaans!

Oct 13

“Ek gaan nou doen wat my gramskap eis, Ek gaan nie verskoon nie, nie jammer kry nie. Al roep hulle hoe hard na My, Ek sal hulle nie hoor nie.” (Esegiël 8: 18). Ons lewe in ’n dag en tyd waar sommige
Oct 7

God se woorde aan Moses: “Ek is wat Ek is” (Eksodus 3: 14) illustreer soveel wonderlike en asemrowende eienskappe van God se almag. “Ek is wat Ek is” beteken dat God in sy almag uniek is. Hy is wat
Oct 3

Cornelius van Til (2003: 97) raak in sy bespreking van apologetiek onder andere ’n belangrike aspek aan rondom die kontakpunte tussen twee individue wat met mekaar in gesprek tree. Aan die eenkant is
Oct 12

Normatiwiteit as standaard waarvolgens iets beoordeel word, voorveronderstel dat logika binne sigself ’n betekeniskern van analise beliggaam. Sodoende onderskei individue byvoorbeeld op rasionele wyse
Oct 6

Hoe verskil die Joodse wêreldbeskouing van die Christelike wêreldbeskouing?
Oct 3

Konstantheid is ’n voorvereiste vir verandering – hierdie belangrike feit wat deur Strauss (2009: 490) beklemtoon word, is ’n maatstaf waarvolgens die Darwinisme en Neo-Darwinisme in die kern van h
Oct 8

Evolusie beweer alles het uit niks ontwikkel. Die immanente eienskap van niks is niks. Hoe kan iets uit niks ontstaan? Hiervolgens beweer evolusie verder dat die “big bang” die begin van alles was. Di
Oct 6

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie,
Sep 28

Uniformity of nature - Eenvormigheid of reelmatigheid van die natuur. (deelteken op die tweede "e").